Ebara

Rotary Unit 3 Zone Overhaul;MS-96701-1; 8" EBARA
HJ S/N:21-30102-10
OEM:MS-96701-1
Model:MS-96701-1
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Rotary Unit Overhaul;EBARA 300S2
HJ S/N23-20401-10
OEM:MS-J0066-3S
Model:MS-J0066-3S
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Pad Motor Mitsubishi HC-SFS353 Ebara
HJ S/N:24-20101-10
OEM:NA
Model:NA
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
 
HJ S/N:24-30001-10
OEM:Rotary Unit 6 Zone Overhaul ;EBARA 300S
Model:
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Rotation Driver Overhaul;SGDH-30AE;EBARA
HJ S/N:20-20201-10
OEM:
Model
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Converter Overhaul;AYC-16A;KURODA;Ebara
HJ S/N:20-21401-10
OEM:
Model:
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Driver Overhaul;MR-J2S-200B-PR113;Mitsubishi;300mm;Ebara
HJ S/N:24-20203-10
OEM:MR-J2S-200B-PR113
Model:MR-J2S-200B-PR113
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Top-ring Sweep Driver  Vigo Servo Overhaul;Mode:UP-30DI;8" EBARA
HJ S/N:25-20201-10
OEM:
Model:
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】
Dresser Sweep Driver  Vigo Servo Overhaul;Mode:UP-15DI;8" EBARA
HJ S/N:25-20202-10
OEM:
Model:
Brand:Ebara
【按右鍵影像屬性置入圖片】